1. března 2007

Izrael do EU?

Podle průzkumu Nadace Konrada Adenauera by 75 % obyvatel Izraele chtělo, aby jejich země byla členem EU, proti se vyslovilo jen 18 % dotázaných. Ještě jsem nezaregistroval komentáře evropských politiků a docela by mě zajímalo, jak se k možnosti vstupu Izraele do EU tváří ti, co podporují vstup Turecka.

Podobně jako Turci hrají izraelská sportovní družstva evropské soutěže (a v basketbale je i vyhrávají), izraelští interpreti sbírají úspěchy v soutěži Eurovize a Izrael se jako asociovaná země EU účastní (vedle Švýcarska a Norska) evropských programů výzkumu a vývoje.

Tím by teprve mohla začít opravdová diskuse o evropské identitě a obsahu evropské ústavy. Aneb bereme spíše ty země, které nepředstavují velké bezpečnostní riziko, a nebo ty, které mají blížeji k evropským kulturním tradicím?

Citát pro dnešní den:

Let others fight wars for territorial extension, we extend our Empire by marrying the right persons (motto of the Austrian Emperors)... Let the U.S. fight its wars, we extend our territory by “marrying” new member states.
/Andrea Noll, ZNET/

Žádné komentáře: