9. ledna 2007

Maturitní otázky z češtiny 1985

1. V literárních dílech s tématikou boje proti fašismu v období 2. sv. války nebývá hrdina, jen hrdinové (z týdeníku Tvorba). Výklad na základě vlastní četby.

2. 40 mírových let významně poznamenalo život každé naší obce, celého našeho státu (z denního tisku). Referát o poválečném rozvoji našeho státu se zaměřením na rozvoj obce, v níž žiji.

3. Budeme se vracet k růži šípkové, k té nejprostší a chudé ze všech růží, jak vracíme se k tobě, domove, s otázkou plachou, co ti z nás kdo dluží (Jaroslav Seifert). Zamyšlení nad vztahem člověka k domovu a vlasti.

4. Je elektronika jen pro odborníky? Článek pro časopis Věda a technika mládeži.

5. Radost i starosti, které mi přináší moje sportování. Vyprávění nebo fejeton.

Marně přemýšlím, zda jsem psal 3 nebo 5. O elektronice jsem věděl prd. V každém případě bych to nechtěl už po sobě číst. Může tomu uvěřit ten, kdo tu dobu nezažil? Co byste si vybrali teď?

Citáty pro dnešní den:

z kroniky naší třídy gymnázia Lerchova

Žádné komentáře: